Monday, September 19, 2011

№1

Холширгон (холчиргон)-гэж Я.Цэвэлийн толь дээр 1. Урвах хөрвөх нь үлэмж, тогтворгүй ааль зантай 2. Бусдын үйл ажилд туслалцах санаатай, хөнгөмсөг зантай гэсэн утгаар оржээ. Чойномын нэгэн шүлгэнд холширгон залуу нас минь гэж гардаг нь ийм учиртай байна.

Харин үүгээр блогоо нэрлэсний минь учир энгийн. Янз янзын, төрөл бүрийн зүйл бичиж мэдэх, орж мэдэх блог гэсэн утгаар ийн нэрийдлээ.